Plattdüütsch Narichten vun'n 10. Juni 2020

Reegerung wohrschaut wieder vör Reisen in Nich-EU-Länner +++ Hamborgsche Börgerschop wählt Börgermeister +++ Butenminister Maas is in Israel un Jordanien to besöök +++ Krögers un Weertslüüd schüllt buten länger openmaaken +++ Marien stellt nee Fregatt in Deenst +++ Dat Weer
  • Autor/-in:Martina Brünjes
  • Länge:3:48 Minuten
  • Datum:Mittwoch, 10. Juni 2020
  • Sendereihe:Der Vormittag
  • Beitragsreihe:Plattdeutsche Nachrichten
  • Quelle:Bremen Eins